Happy Thoughts (Fotografi/Poster)

Branding
Fotografi
Grafisk designClient: White Bridges Films / Whimsy Smiles Productions

Publicerad: 2015
Format: Poster
Arbete: Branding: idé & koncept, fotografi, grafisk design, color grading.
 
Om projektet: 
Vi skötte projektet från idé och koncept till fotografering och grafisk design samt color grading. Idén är att visa kontrasten mellan den färgglada kaffemuggen och den mer nertonade och dystra bakgrunden, för att förmedla filmens dramatiska miljö.